Skvost z Jablonce se vydal na svoji první spanilou cestu 
2016
 
 
  Mercedes Benz L 1500 S  z roku 1942.
 
   Na počátku loňského roku darovalo Statutární město Jablonec nad Nisou pod vedením primátora Petra Beitla městu Chrastava nepojízdné historické hasičské auto Mercedes Benz L 1500 z roku 1942. Vedoucí hasičského muzea a bývalý dlouholetý velitel chrastavských hasičů Miroslav Pivoňka spolu se svými pomocníky tento unikát repasoval. On sám nad ním strávil více než tisíc hodin. Město Chrastava přispělo částkou 300 tisíc Kč a dar ve výši 50 tisíc Kč poskytl pan Jiří Svoboda z firmy Vzduchotechnik. 
 
  V pondělí dne 26. září 2016 nastal den „D“. Ve vyblýskaném vozidle jsem měl tu čest, že jsem doprovázel pana Pivoňku na první spanilé cestě do Jablonce, kde na nás již čekal pan primátor Beitl, pan tajemník Řeháček a další pracovníci radnice a také místní hasiči. Poté, co nablýskaného krasavce asi hodinku obdivovali místní, svezl pan Pivoňka tímto skvostem pana primátora do Chrastavy. 
 
  Ještě jednou děkuji jabloneckým za dar a věřím, že si repasované auto užijí mnozí i v budoucnu. Vždyť již příští rok ho čeká první cesta do zahraničí do Spolkové republiky Německo. 
 
 
V Chrastavě dne 27.09.2016 Ing. Michael Canov, starosta
 
 

 

 

  Miroslav Pivoňka - Osobnost města Chrastavy - 2015


 Již od roku 2007 vyhlašuje město Chrastava u příležitosti akce Sportovec Chrastavy významnou osobnost města. Tou letošní se stal pan Miroslav Pivoňka, chrastavák a dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů Chrastava, kde léta zastával funkci velitele zásahové jednotky. V současné době, kdy tuto funkci převzal mladší člen sboru se může věnovat své velké lásce, kterou je bezesporu muzeum hasičské techniky v Bílokostelecké ulici. Je málo občanů v Chrastavě, kteří ještě nezhlédli unikátní exponáty, které s láskou opečovává. Za panem Miroslavem Pivoňkou nestojí jen práce v hasičském muzeu, ale stál za zrodem vybudování hasičské dráhy nebo pořízení hasičské cisterny Tatra Terrno z programu Cíl 3 / Ziel 3.Předání ocenění v podobě skleněné hasičské helmy proběhlo na dne 16. 10. 2015 v sále kina, o kterém jsme vám přinesli reportáž na TV Chrastava.

Přejeme panu Miroslavu Pivoňkovi do dalších let hodně životních sil, hodně optimismu a věříme, že nás opět brzy překvapí dalším unikátních „kouskem“ hasičské techniky.                

                                                                                                   Ivana Loučková  (aktuality Chrastava)

 

Rozhovor s „Osobností města“ pro rok 2015 panem Miroslavem Pivoňkou.  (video)

 

 

 

  Primátor Jablonce nad Nisou Ing. Petr Beitl - 2015
 

    Primátor Jablonce nad Nisou  Ing. Petr Beitl navštívil ve středu 11. března 2015 Chrastavu, aby spolu s tamním starostou Ing. Michaelem Canovem stvrdili podpisem darování hasičského veterána - stříkačky značky Mercedes-Benz z roku 1942 Muzeu hasičské techniky v Chrastavě. Také navštívili hasičské muzeum v doprovodu Miroslava Pivoňky.


Návštěva hasičského muzea.    (video)

 

                                          

Bližší informace.


Ministr vnitra České republiky MUDr. Mgr. Ivan Langer - 2008

  Ministr vnitra České republiky MUDr. Mgr. Ivan Langer navštívil v pondělí dne 5. května 2008 v doprovodu hejtmana pana Petra Skokana chrastavské muzeum hasičské techniky. Pana ministra muzeem osobně provedl velitel chrastavských hasičů pan Miroslav Pivoňka spolu s představitelem okresního sdružení hasičů panem Karlem Boháčem. Jako starosta nemůžu než poděkovat našim hasičům za vzornou reprezentaci města. V Muzeu hasičské techniky hejtman předal v přítomnosti ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera a starosty města Ing. Michaela Canova šek v hodnotě padesát tisíc korun ,na opravu historické hasičské  techniky vedoucímu muzea Miroslavu Pivoňkovi. "Prostředky hasiči využijí na úhradu nákladů spojených s renovací historického hasičského auta značky Praga RN z roku 1951 a motorové stříkačky, výrobce Antonín Holeček, Praha, z roku 1930, exponátů pro Muzeum hasičské techniky v Chrastavě,“ uvedl hejtman. Darem obdržel historickou hasičskou přilbu.Ministr vnitra se také zapsal do pamětní knihy     (video)

 

Předseda Senátu Jaroslav Kubera 

V úterý dne 5. února 2019 navštívil předseda Senátu Jaroslav Kubera Chrastavu. Také navštívil spolu s tamním starostou Ing. Michaelem Canovem v doprovodu Miroslava Pivoňky hasičskéhé muzeum a poté se vydal  na radnici, kde proběhla  ve velké zasedací místnosti beseda s občany našeho města. 

 


 

 

Předseda Senátu se také zapsal do kroniky muzea.         video

 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnosti které navštívili Hasičské muzeum v Chrastavě.

leden 1994

p. Jiří Šimanovský -  metodické centrum Přibyslav

6. dubna 1994
p. Rec - redaktor Hasičských novin Praha

květen 1995
p. Mráz - přednosta okresního úřadu Liberec

20. června 1997
RNDr. Pavel Pavlík - přednosta okresního ůřadu Liberec

20. června 1997
p. Miroslav Coufal - senátor

21. března 1998
 ing. Rudolf Maňousek - starosta SH ČMS
 ing. Karel Richter - vedoucí kanceláře SH ČMS

13. září 1999
ing. Vlasta Štěpová CSc.  - poslankyně parlamentu České republiky

2. září 2000
p. Lubomír Janeba - první náměstek starosty SH ČSM

10.dubna 2002
JUDr. Pavel Rychetský - místopředseda vlády České republiky

31. října 2005
ing. Jiří Kittner - primátor města Liberec

11. prosince 2007
p. Petr Skokan - hejtman libereckého kraje

5. května 2008

MUDr. Mgr Ivan Langer - ministr vnitra
p. Petr Skokan - hejtman libereckého kraje

2. srpna 2009
p. Stanislav Eichler - hejtman libereckého kraje

26. září 2014
p. Martin Půta - hejtman libereckého kraje

11. března 2015
ing. Petr Beitl - primátor města Jablonec nad. Nisou

5. února 2019
Jaroslav Kuberapředseda Senátu