Připravujeme různé akce.


 

     Tyto jednorázové výstavy jsou slavnostně otvírány počátkem května u příležitosti svátku sv. Floriána
patrona hasičů a je jimi zahajována výstavní sezona v muzeu. Tyto výstavy připravuje
"Muzeum hasičské techniky" v Chrastavě ve spolupráci s Odbornou radou pro historii a muzejnictví
Okresního sdružení hasičů v Liberci.

 
 Výstavy se konají v Muzeu hasičské historické techniky v Chrastavě. 
Bílokostelecká 1, 46 331 Dolní Chrastava

 


 

 

Výstavy které proběhly a probíhají

 
 •  2006              Kroniky sborů dobrovolných hasičů  /od historických kronik až po dnešní dobu/ 
 • 2007              Rukávové nášivky hasičských sborů /používané na slavnost.uniformách/
 • 2008              Hasičské přilby - symbol hasičů  /od těch nejstarších až do dnešní doby/
 • 2009              Novodobé hasičské trofeje   /poháry získané hasiči na soutěžích/
 • 2010              Hasiči a sirky /hasičské motivy vyobrazené na zápalkách/  
 • 2011 - 12        Hasičské modely a hračky /plastové a dřevěné hasičské modely a hračky/
 • 2013              Znaky sborů dobrovolných hasičů
 • 2014              Historické hasičské plesové pozvánky  /plesové pozvánky z Čech i zahraničí/ 
 •  2015              Hasičské úsměvy / jsou to různé kreslené vtipy s hasičským námětem/ 
 • 2016              Poštovní známky / hasičská tématika/ 
 • 2017 -18        Prapory hasičských sborů/
 • 2019              Označení hasičských zbrojnic - vznik a činnost muzea