Kroniky sborů dobrovolných hasičů / od historických kronik až po dnešní dobu / zapůjčeno